COPYRIGHT © S. C. DR KUKUŁA 2021

LOGOWANIE

Imię
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola.

ul. Giełdowa 4a

01 - 211, Warszawa

 

info@drkukula.pl

0048 603 604 900

Absolwentka Studiów Licencjackich na kierunku Technik Dentystycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studiów Magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa, Materiały i Techniki Dentystyczne Politechniki Łódzkiej oraz Policealnej Szkoły Medycznej na kierunku Higienistka Stomatologiczna.
 
Wykonuje zabiegi z szeroko pojętej profilaktyki stomatologicznej. Przeprowadza instruktaże higieny jamy ustnej oraz edukuje pacjentów z zakresu edukacji i promocji zdrowia. Dodatkowo jako wykładowca kształci przyszłe asystentki i higienistki stomatologiczne oraz współpracuje z międzynarodowymi firmami stomatologicznymi prowadząc szkolenia i kursy.

mgr inż. Agata Modzelewska

mgr inż. Agata Kapuśniak
lek. stom. Tadeusz Kukuła

lek. stom. Tadeusz Kukuła

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I stopnia Stomatologii Ogólnej i II stopnia Protetyki StomatologicznejWieloletni pracownik Katedry Protetyki Akademii Medycznej w Warszawie.

 

Wykonuje zabiegi z zakresu szeroko pojętej protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki oraz stomatologii

zachowawczej i endodoncji.

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2000 roku Asystent i Wykładowca

w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych. Aktywnie prowadzący kursy dla lekarzy z zakresu szeroko rozumianej chirurgii stomatologicznej. Autor krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

 

Posiada: stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych (obrona doktoratu w 2012 roku), Specjalisty Chirurgii Stomatologicznej (egzamin w 2006 roku) oraz Implantologa - umiejętność certyfikowanej przez OSIS EDI-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej.

 

 Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii ortodontycznej, implantologii, sterowanej regeneracji tkanek oraz stomatologii zachowawczej. W swojej praktyce wykonuje również zabiegi przy użyciu toksyny botulinowej (Botox) i kwasu hialuronowego.

dr n. med. Krzysztof Kukuła

dr n. med. Krzysztof Kukuła
Dr Kukuła Warszawa